Sündmuste kava 2016 / 2017 õa.

16.01.18

KUUPÄEV

SÜNDMUS

KELLELE

VASTUTAJA

SEPTEMBER

1. september

Õppeaasta avaaktus

kell 10.00
2.-11.klass õues

kell 12.00
1. ja 12.klass aulas

juhtkond

OKTOOBER

     
Loodusainete kuu     reaal-ja loodusainete õppetool (Valve Meesak)
5. oktoober Õpetajate päev 1.-12. klass 12. klass (Valve Meesak, Kairi Arro), huvijuht
5. oktoober 
Elu vahetusõpilasena (MTÜ YFU Eesti)
 
aulas
kell 11.40-12.25
9. klassid
kell 12.55-13.40
8. klassid
kaasa telefon
karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
12. oktoober Lapsevanemate üldkoosolek kell 18.00 aula direktor
12. oktoober "Iga loom on huvitav" loomateadlane,
jutuvestja, kirjanik ja zoosemiootik Aleksei Turovski 
aula 
kell 12.00-12.45 5.-7. klass (eelnevalt registreerunud)
reaal-ja loodusainete õppetool (Priit Remmelgas)
  Pildistamine 1.-12. klass huvijuht
16.-19. oktoober Muuseumipäev 1.-4. klass klassijuhataja
19. oktoober Narkoennetusloeng aula
kell 8.00-9.30 7.b ja 8.b,c,d,e; VK5, VK6 klass
kell 9.50-10.35 7.a,c,d ja 8.a klass
sotsiaalpedagoog (Janeli Klauson)
19. oktoober

Tabasalu Code Week'i raames töötuba lapsevanematele

Lapsevanemad, eelregistreerimisega

https://doodle.com/poll/a9g579tqmz8bgbtw

Lea Netz, Marko Reedik
20. oktoober Muuseumi- ja karjääripäev 5.-12. klass klassijuhataja, karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
21.-29. oktoober SÜGISVAHEAEG    
26. oktoober Töövarjupäev 7.-9. klass  
30. oktoober "Iga loom on huvitav" loomateadlane,
jutuvestja, kirjanik ja zoosemiootik Aleksei Turovski 
aula 1.-4. klass
kell 11.15-12.00 1.b,c, 2.a,b,c ja VK1 (eelnevelt registreerunud)
kell 12.10-12.55 3.a,b,c,d,4. a,b,c  ja 2.d klass (eelnevelt registreerunud)
algõpetuse õppetool (Reet Onton)
NOVEMBER      
1. november Tagasi kooli 1.-12. klass kell 8.55-9.40 klassijuhataja, huvijuht
2. ja 6. november Pildistamine 1.-12. klass huvijuht
9. november Ettevõtlustund ETV saate Ajujaht meeskonna esindajatega

aula
7., 8.b,9.b klass kell 10.45
10.-12. klass kell 11.45

arendusjuht (Kersti Vana)
10. november Mardilaat aatrium
kell 11.30-13.40
müüvad 5.b klassi mini-minifirmad
reaal-ja loodusained (Krista Savitsch)
16. november Kontsert Harkujärve kirikus kell 19.00
Suurupi naiskoor Meretule ja Tabasalu poistekoori kontsert
oskusainete õppetool (Elen Ilves)
16. november Töövarjupäev 10.-12. klass (õpilased majast väljas) klassijuhataja, karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
23.november

Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio
„Maailma loomas"

aula 
kell 12.55-13.40
3.-12. klass registreerunud
huvijuht (Kairi Kalm)
27. november Beatbox töötuba 6. klass poisid kell 8.55-10.35 aulas
5.klass poisid kell 10.55 - 12.45 aulas
huvijuht
27. november Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis 1. klasside õpilased klassijuhataja
DETSEMBER      
4. detsember Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis 2. klasside õpilased klassijuhataja
  Infomess "Teeviit 2017" külastus 9. klass kell 12.00 karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
6. detsember Päkapikupäev (kõik kannavad päkapikumütsi) 1.-12.klass  huvijuht
6. detsember Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis mini-minifirmad 5.b klass ettevõtlusõpetaja (Krista Savitsch)
11.detsember Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis 3. klasside õpilased klassijuhataja
15.detsember MA-MU mudilaskoori- ja lastekoori kontsert aula kell 16.00 oskusainete õppetool (Piret Puusta), huvijuht
15.detsember Jõulupidu 8.-12. klass kell 17.00 11. klass
18.detsember Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis 4.-6. klasside õpilased klassijuhataja
21.detsember Jõululaat Omavalmistatud tooteid müüvad aatriumis 7.-12. klasside õpilased klassijuhataja
21.detsember Jõulupidu 3.klass kell 10.00-11.40 klassijuhataja, huvijuht
21.detsember Jõulupidu 4.klass kell 12.00-13.30 klassijuhataja, huvijuht
22.detsember Jõulupidu 1.klass kell 9.00-10.30 klassijuhataja, huvijuht
22.detsember Jõulupidu 2.klass kell 11.00-12.30 klassijuhataja, huvijuht
23. detsember-
7. jaanuar 2018
JÕULUVAHEAEG    
JAANUAR      
12. jaanuar Telia Eesti kampaania "Suurim julgus"

6.c klass kell 8.55
6.d klass kell 9.50
5.d klass kell 10.45
5.b klass kell 12.00
aula

sotsiaalpedagoog (Janeli Klauson)
17. jaanuar  Maakondlik 2.-4. kl joonistuspäev poistele "VÕIDUSÕIDUAUTOD" (Loksa Gümnaasium) 2.-4. klass algõpetuse õppetool
20. jaanuar Füüsikaolümpiaadi Harjumaa voor (Tabasalu Ühisgümnaasiumis)   reaal-ja loodusainete õppetool (Marko Reedik)
25. jaanuar Maakondlik 4. klassi tüdrukute joonistuspäev teemal „Eesti 100 – minu maakonna rahvuslike mustritega kleit" (Tabasalu Ühisgümnaasiumis) 4. klass algõpetuse õppetool (Reet Onton)
26. jaanuar Emakeeleolümpiaadi Harjumaa piirkonnavoor   humanitaarainete õppetool (Kairi Arro)
27. jaanuar
Keemiaolümpiaadi Harjumaa voor
(Saku Gümnaasium)
8.-10. klass reaal-ja loodusainete õppetool (Evelin Maalmeister)
23.jaan-1.veebr Matemaatika nädal   reaal-ja loodusainete õppetool (Kalli Hein)
VEEBRUAR      
1. veebruar NUPUTA Harjumaa eelvoor (Aruküla Kool) 5.-7. klass reaal-ja loodusainete õppetool 
  Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor   reaal-ja loodusainete õppetool
  Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor  7.-12.klass reaal-ja loodusainete õppetool (Ülle Pellja)
6.veebruar Turvalise interneti päev 1.-12.klass haridustehnoloog (Siret Piir)
14. veebruar Sõbrapäev   ÕE
15.-16. veebruar EV aastapäeva aktus

1.-12.klass 
 

huvijuht
  Maakondlik 3.klasside õpioskuste ainepäev    algõpetuase õppetool
  Võistkondlik Nuputa võistluse maakonna voor 5.-7. klass reaal-ja loodusainete õppetool
24 veebruar-4. märts TALVEVAHEAEG    

 

Võõrkeelte nädal   võõrkeelte õppetool (Karin Väli)
MÄRTS

 

   
  Talispordipäev 1.-6. klass oskusainete õppetool (Lea Ilves)
  Ettevõtluspäev   arendusjuht (Kersti Vana)
APRILL      
  HARKU VALLA LAULULAPS 2017 TÜG aula Harku vald (Krista Dreger)
16. aprill Riigieksam - eesti keel (kirjalik)   õppejuht (T.Mänd)
  Lõpukell, aktus 12. klass
kell 10.00
11. klass
21 aprill-1.mai KEVADVAHEAEG    
  Raamatu ja roosi päev 1.-12. klassid raamatukogu
  Rahvusvaheline tantsupäev   oskusainete õppetool (Astrid Väizene)
MAI      
2.-9. mai Riigieksam - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
16. mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass humanitaarainete õppetool (Kairi Arro)
  Infomess Noor Meister 2018 külastus 8. klass karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
22. mai  Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass reaal-ja loodusainete õppetool 
24.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
25.mai Riigieksam - matemaatika (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
29.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
  Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende juhendajatele 5.-12. klass huvijuht
JUUNI      
1. juuni Põhikooli lõpueksam - eesti keel (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
  Rattapäev 1.-3. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
  Rattapäev 4.-6. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
8. juuni Põhikooli lõpueksam - matemaatika (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
12. juuni Kooliaasta lõpuaktused aulas

 

1.-11. klass

juhtkond
13.-14. juuni

Põhikooli lõpueksamid:

bioloogia (kirjalik);
keemia (kirjalik);
füüsika (kirjalik);
geograafia (kirjalik);
ajalugu (kirjalik);
ühiskonnaõpetus (kirjalik);
vene keel ja kirjandus (kirjalik);
inglise/saksa/vene keel võõrkeelena (kirjalik).
9. klass õppejuht (Alo Särg)
  9. klasside lõpuaktus kell 13.00 juhtkond, klassijuhataja
  12. klassi lõpuaktus kell 14.00 juhtkond, klassijuhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klassijuhataja

 

Toimetaja: KAIRI KALM