Kasulikke viiteid

 

Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Harku vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond
www.harku.ee, tel 623 8528

Harju Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond
www.harju.maavalitsus.ee, Maris Liiders, tel 611 8740

Haridus- ja Teadusministeerium
www.hm.ee, infotelefon 735 0222

Päästeamet
www.rescue.ee, infotelefon 628 2000

Terviseamet
www.terviseamet.ee, infotelefon 694 3500

Tööinspektsioon
www.ti.ee, infotelefon 626 9400

Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee, tel 626 3346