Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Harku Vallavalitus

www.harku.ee, tel 623 8528

Haridus- ja Teadusministeerium

www.hm.ee, infotelefon 735 0222

Päästeamet
www.rescue.ee, infotelefon 628 2000

Terviseamet
www.terviseamet.ee, infotelefon 694 3500

Tööinspektsioon
www.ti.ee, infotelefon 626 9400

Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee, tel 626 3346

Kooli üle teostab teenistuslikku järelevalvet  Haridus- ja Teadusministeeriumi 

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

kontaktisik: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee;  mobiiltelefon 56876436; lauatelefon 735 4076