Järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet teostab:

Harku Vallavalitus

www.harku.ee

harku@harku.ee

infosekretär 600 38 48

 

Haldusjärelevalvet teostab:

Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu

www.hm.ee 

hm@hm.ee 

infotelefon 735 0222

 

 

Päästeamet
www.rescue.ee, infotelefon 628 2000

Terviseamet
www.terviseamet.ee, infotelefon 694 3500

Tööinspektsioon
www.ti.ee, infotelefon 626 9400

Keeleinspektsioon
www.keeleinsp.ee, tel 626 3346