Vastuvõtukord

Tabasalu Ühisgümnaasiumi vastuvõtmise tingimused ja kord (2017)

Kool võtab õpilaseks vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see on elukohajärgne kool. Kui koolis on vabu õppekohti, võib kool vastu võtta ka õpilasi väljastpoolt Harku valda.

1. klassi võetakse üldjuhul õpilane, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 7-aastaseks. Õppesuunaga klassidesse võetakse õpilane vastuvõtutestidega pingerea alusel.

7. klassis avatakse inglise keele ja reaalsuunaga klass, kuhu võetakse õpilasi vastuvõtutestide alusel.

10. klassi võetakse ilma vastuvõtutestideta vastu õpilased, kelle I-II trimestri (I-III õppeveerandi) hinded (sh hoolsus ja käitumine) on head ja väga head. Teistele soovijatele on vastuvõtutestid. Õppesuundadest lähemalt vaata siit.

Üleminekuklassidesse (2.-9. ja 11.-12. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib selleks korraldada tasemetestid.