Vastuvõtt 10. - 12. klassi

15.08.19

Täida vastuvõtutaotlus SIIN

 

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal:

 

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass)

Üleminekuklassidesse (11.-12. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul. Kool võib selleks korraldada tasemetestid.

10. klass

2019/2020 õ.a. 10. klassi on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.

10. klassi sisseastumine.  20. juuni 2019.

·  Järgmiste koodidega õpilased on arvatud 10.klassi.

·  Dokumentide vastuvõtt: R, 21.06 kell 9.00-12.00 ja T, 25.06 kell 9.00-12.00.

·  Palume kaasa võtta järgmised dokumentide koopiad: põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus (väljastpoolt TÜG-i tulijad), tervisekaart, sünnitunnistus

·  TÜG jätab endale õiguse mitte vastu võtta väljastpoolt TÜG-i tulevaid õpilasi, kellele on määratud täiendav õppetöö või järeleksam. Seda ka juhul, kui see on edukalt sooritatud. Samuti on oluline, et õpilasel pole käitumisprobleeme.

Palume õpilastel, kes loobuvad 10.klassi kohast, sellest teada anda õppejuhi meilile (tiina.mand@tyg.edu.ee) hiljemalt 21.juuniks.

Matemaatika-ettevõtlus õppesuund

910

913

914

917

918

928

929

932

938

939

949

968

971

972

973

975

978

984

985

987

988

989

992

993

998

999

1000

1001

1002

1003

1004

1010

1011

1012

1016

1022

 

Kunst-keeled õppesuund

*vabade kohtade olemasolul mahuvad matemaatika-ettevõtluse õppesuunda, hetkel kunst-keeled suund

923*

947

997*

954

911*

957

1050*

958

941*

960

 

963

901

965

903

982

904

983

905

986

906

996

907

1007

908

1014

912

1015

916

1019

920

1019

921

1023

924

 

926

 

927

 

930

 

933

 

935

 

937

 

940

 

944

 

945

 

 

Dokumendid kooli

Kooli vastuvõtmisel esitada dokumendid, mida palume tuua kõik korraga:
  • Lapse sünnitunnistuse koopia
  • Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
  • Meditsiiniline kaart
  • Ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
  • Kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega (väljastpoolt TÜG-i tulijad), kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel
  • põhikooli lõputunnistus 10. klassi astujatel

 

 

Õpilaspilet

  • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on tasuta). 

 

Täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

Toimetaja: JANE TAMM