Vanematekogu

30.05.17

Koosolekute protokollid:

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

Tabasalu Ühisgümnaasiumi vanematekogu eesmärk on kaasata kooli lastevanemate esindajad koolielu olulistes küsimustes otsustusprotsessidesse ning koostööle, andes selliselt kujunenud koolikorralduslikele otsustele laiapõhjalisema mandaadi.  
  
Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lastevanemate esindaja, kes valitakse vanematekogusse klassi lastevanemate koosoleku otsusega üheks aastaks.

Vanematekogu põhikiri

Vanematekogu 2016/2017:
Esimees: Margus Uuetoa
Aseesimees: Kati Raudsepp

 

Toimetaja: KATRIN MESILANE