Vanematekogu

Tabasalu Ühisgümnaasiumi vanematekogu eesmärk on kaasata kooli lastevanemate esindajad koolielu olulistes küsimustes otsustusprotsessidesse ning koostööle, andes selliselt kujunenud koolikorralduslikele otsustele laiapõhjalisema mandaadi.  
  
Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lastevanemate esindaja, kes valitakse vanematekogusse klassi lastevanemate koosoleku otsusega.

Vanematekogu põhikiri

Vanematekogu 2018/2019:
Esimees: Kristi Paas
Aseesimees: Kaupo Rätsepp