« Tagasi

Traditsiooniline Harjumaa 8. klasside teemapäev

Traditsiooniline Harjumaa 8. klasside teemapäev toimus 14. jaanuaril 2020. a. Laulasmaa
Koolis.
Sellel korral oli lektoriks meteoroloog Taimi Paljak ja teemaks „Ilm ja kliima" Õpilased
kuulasid huvitavat ettekannet, millele järgnes loengus kuuldu ja nähtu põhjal viktoriin, kus
õpilased võisid kasutada loengu ajal tehtud märkmeid. Võisteldi 3-liikmelistes võistkondades.
Meie kooli I võistkond koosseisus: Karoliina Liis Ruuto, Katriina Metstak ja Vivian Kolberg
saavutasid I koha, Tabasalu II võistkond koosseisus: Rico Praks ja Hans Vuks said III koha ja
tublilt esines ka meie III võistkond koosseisus: Triinu Rior, Kaisa Koger ja Klaus Ilmjärv.
Kokku osales Harjumaa koolide 47 võistkonda.
 
Õpilasi juhendas õpetaja Lea Koppel.
Palju õnne!