Tabasalu koolis alustab sügisel Nordplus Juniori projekt

2008. aastast käivitunud Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade hariduskoostööd ning anda oma panus Põhja- ja Baltimaade ühisesse haridusmaastikku.

Tabasalu Ühisgümnaasium kavandab programmi toetusel koostöös Taani Sydvestjyllands Efterskole'ga (vthttp://www.sydvestjyllandsefterskole.dk/) õpilaste õpirännet 2012/2013. õppeaastal.

Septembris tulevad Taani õpilased koos õpetajatega Tabasallu. Koos meie 8. - 9. klasside õpilastega moodustatakse väikesed projektimeeskonnad, valitakse teema, mida üheskoos uurida ning nädala jooksul tegeletakse info kogumisega, kasutades erinevaid infoallikaid. Meie õpilaste vastuskülaskäik toimub loodetavasti 2013. aasta märtsis, mil antakse projektidele viimane lihv ning tutvustatakse neid ühiskonverentsil Sydvesttjillands'is.

Projekti teemad on seotud valdkondadega, mis peaksid laiendama nii meie õpilaste kui ka sõprade arusaamist mõlema maa kultuurist, ajaloost ning tänapäevast. Külalisõpilased elavad peredes.