« Tagasi

PAARISTUNNID

Alates 21. jaanuarist kuni 22. märtsini 2019 rakendab TÜG 5.-12. klassini pilootprojektina paaristundide praktikat.

Paaristunnid rakendub alates 5. klassist, sest siis õpilane juba suudab keskenduda ühele ainele. Hetkel on 5. klassis eesti keele paaristunnid ja need on efektiivsed, sest saame teooriat kinnistada, harjutusi teha ja korrata.

Näiteks eesti keele paaristund - esimesel tunnil saab tegeleda teooria ja reeglitega, teises tunnis praktiseerida ja teadmisi kinnistada. Kuna alates 7. klassist on 2 tundi nädalas, siis on hea, kui teema saab paaristunnis ka kinnistada.
Samuti saab kirjutada loomingulisi töid, kirjandeid, teha grupitöid. Nendeks kulubki reeglina 2x45 min. 
Kirjanduse tunnis on hea paaristunnis tegeleda kirjandusteoste analüüsiga, teha loovtöid, koostada esitlusi arvutiklassis. Harjutada funktsionaalse lugemise oskust ja analüüsida, anda hinnanguid.
Kehaline ei saakski olla lühem kui paaristund, sest riietumine ja hiljem pesemine ja riietumine teeksid tunni paarikümneminutiliseks!
Rääkimata käsitööst, projektõppest, kunstist, puutööst - seal ei jõuagi ju midagi ära teha ühe tunniga!

Samuti võimaldavad paaristunnid õpilastel keskenduda paremini ühele ainele, kui seda on pikemalt kui 45 minutit ning ei tekita efekti, kus õpilane peab suutma kuni kaheksa erineva aine lainele ennast lülitada ning ka õpitulemused on paremad. Paaristunni praktika annab hea võimaluse kasutada rohkem grupitöö metoodikat ja luua erinevaid loomingulisi töid.

Lisaks vähendavad paaristunnid õpilaste koolikoti raskust, sest ühes päevas on sellisel juhul vähem erinevaid ainetunde.
Õpilaste õppekoormus ja koduste ülesannete maht on tavaliselt suur. Paaristunnid vähendavad õppekoormust ja koduste ülesannete mahtu, sest paaris tunnid võimaldavad töö koolis ära teha.

Oluline on ka see, et paaristund vähendab õpetaja koormust, sest ainetundide teemade hajusus väheneb.