Kogemus ettevõtlusõppest

9b klass külastas 14. märtsil koos Loksa gümnaasiumi 11. klassiga Tartu linnas Ettevõtlusküla.
Ettevõtlusküla on armas Eesti ettevõte, mille eesmärk on majandust ja ettevõtlust õpetada läbi eluliste mängude.
 
Õppepäeva alustas hoogsa esinemisega Ettevõtlusküla asutaja Evelin Rätsep. Ta jutustas õpilastele oma ettevõtjaks saamise loo, julgustas noori oma elu elama ja kõigele avatud olema.
Järgnevalt anti noortele ülesanne oma eesmärgid kirja panna, et aastate pärast saaksid nad neile tagasi vaadata.
 
Seejärel tehti loosiga grupid ja algas ettevõtluslahing. Mõelda tuli välja äriideed ja see teistele maha müüa. Koguti kasumi kokku ja analüüsiti tulemusi. Peale grupitegevust oli näha, et õpilased olid rohkem avatud ja suheldi omavahel vabamalt. Kui Tartusse sõidu ajal hoidsid erinevate koolide noored rohkem omaette ja koolidevahelist suhtlust ei toimunud, siis tagasisõidu ajal oli kõik risti vastupidi ja juttu jätkus.
 
Ettevõtlusküla külastus toimus õpetaja Krista Savitschi ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel. Noortega käis Tartus Ülle Pellja