Projektinädal 18 - 22 märts

Järgmisel nädalal, 18.-22. märtsil toimub Tabasalu Ühisgümnaasiumis projektõppenädal.

Projektõppenädalal tavapäraseid koolitunde ei toimu, kuid koolipäevad on ikka. Kõik õpilased (1.-12. klass) peavad koolis olema ja oma lennu projektõppes osalema. Projektõppepäevad algavad kell 8 või 9 ning kestavad 13-14ni. Koolis saab loomulikult ka süüa.
 
Projektõppenädal hõlmab erinevate õppeainete lõimumist. Teemasid, millega erinevad klassid tegelevad, on väga mitmeid ja erinevaid. Nädala jooksul korraldatakse huvitavaid üritusi koolis ning väljaspool kooli, tehakse väikeseid uurimistöid, meeskonnatööd ja nuputamist, kuidas üks või teine teema on seotud erinevate õppeainetega.
 
Projektõpet hinnatakse arvestatud/mittearvestatud hindega, mis pannakse ka tunnistusele.
 
Loovat ja meeskondlikku projektõppenädalalt!