Tervisekontroll

Õpilaste tervisekontrolli tehakse koolis 1., 3., 7. ja 11. klassis.

1. klassi tuleva lapse tervisekontrolli teeb perearst. 
 
Kooliõde vaatab lapsed täiendavalt üle 1. klassi kevadsemestril, et näha, mis aasta jooksul tervisenäitajate osas on muutunud.  
Avastatud kõrvalekalletest (rühivead, nägemine, kuulmine, ravi vajavad hambad jne) teavitab kooliõde kindlasti lapsevanemaid.
 
2. kooliaasta jooksul peab õpilane läbima tervisekontrolli perearsti juures, kes annab kaasa tulemuslehe, mis tuleb toimetada kooliõele (nt klassijuhataja kaudu).
 
3. klassis on õpilased jälle kooliõe kontrollida. 
 
Nõnda on lapsed esimese kolme õppeaasta jooksul tihendatud meditsiinilise järelevalve all, et ära hoida füüsilisest ja vaimsest pingest tekkida võivaid kõrvalekaldeid.
 
5. ja 9. klassis vaatab õpilased üle jällegi perearst, 7. ja 11. klassis kooliõde.  
 
Vaktsineerimine toimub iga õpilase individuaalse immuniseerimisgraafiku järgi. Lapsevanema nõusolek vaktsineerimiseks kestab 5 aastat, kuid lapsevanemaid teavitatakse eelnevalt protseduuri teostamise ajast.

Õpilaste ravikindlustusest