Vastuvõtt 7. klassi

7. klassidesse on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.
 
Vastuvõtutestid toimuvad 15. märtsil 2018  kell 10.00.
Sisseastumistaotluste esitamine toimub elektroonselt  kooli kodulehel 1.-15. märts 2018.
 
Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida:
  • inglise keele suunal
  • reaalsuunal
 
Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kes ei soovi minna suunaklassi.
 
Vastuvõtutestidega 7. klassi astuda soovijad sooritavad vastuvõtutestid kas inglise keeles või  matemaatikas vastavalt klassi suunale ning eesti keeles. Testitakse vastavate ainete põhiteadmisi.
Kaasa võtta: õpilaspilet, kirjutusvahendid, joonlaud ja kalkulaator. Testide kestus 2x45 minutit. Eelnevalt palun mõelda, millisele suunale kandideeritakse.
 
Sissesaanute pingerida tekib testide tulemuste, vastavate ainete keskmise ja käitumise ning hoolsuse keskmise põhjal. 
 
Testidele järgneb vestlus, mille pingerida avaldatakse kodulehel hiljemalt 30. märtsiks 2018. Vestlusele saajatega võetakse ühendust. 
Vestlused toimuvad 16.-20. aprillil ning nende põhjal selgub klasside nimekiri, mis avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 30. aprillil. 
 
Kooli vastuvõtmise korral esitada dokumendid hiljemalt 22. juuniks 2018