Vastuvõtt 7. klassi

7. klassidesse on oodatud kõik põhikooli 6. klasside õpilased nii Tallinnast kui Harjumaalt.
 
Vastuvõtutestid toimuvad 19. märtsil 2018  kell 8.00.
Vastuvõtutestidele registreerimine toimub elektroonselt  kooli kodulehel 1.-15. märts 2018.
 
Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida:
  • inglise keele suunal
  • reaalsuunal
 
Ilma vastuvõtutestideta võetakse vastu õpilased, kes ei soovi minna suunaklassi.
 
Vastuvõtutestidega 7. klassi astuda soovijad sooritavad vastuvõtutestid kas inglise keeles või  matemaatikas vastavalt klassi suunale ning eesti keeles. Testitakse vastavate ainete põhiteadmisi.
Kaasa võtta: õpilaspilet, kirjutusvahendid, joonlaud ja kalkulaator. Testide kestus 2x45 minutit. Eelnevalt palun mõelda, millisele suunale kandideeritakse.
 
Sissesaanute pingerida tekib testide tulemuste, vastavate ainete keskmise ja käitumise ning hoolsuse keskmise põhjal. 
Testidele järgneb vestlus, mille pingerida avaldatakse kodulehel hiljemalt 30. märtsiks 2018.
 
7. klasside suunaklasside sisseastumistestide tulemusena on vastu võetud järgmiste koodidega õpilased:

Inglise keele suund

870

866

889

891

859

814

897

847

901

892

853

811

800

830

896

827

884

839

881

902

842

892

844

852

 

Reaal suund

865

874

815

873

868

855

858

861

882

869

831

850

888

836

813

862

845

848

843

880

895

900

894

825
Võimalike muutuste korral klassi nimekirjas võetakse pingereas järgmistega ühendust.
 
Vestlused toimuvad 16.-20. aprillil ning nende põhjal selgub klasside nimekiri, mis avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt 30. aprillil. 
 
Kooli vastuvõtmise korral esitada dokumendid hiljemalt 22. juuniks 2018