Vastuvõtt 10. klassi

10. klassidesse on oodatud kõik põhikooli lõpetajad nii Tallinnast kui Harjumaalt.
 
  • Õpilased, kes on avaldatud sissesaanute nimekirjas, peavad 21. juuniks  täitma kooli kodulehel sisseastumistaotluse.
  • Dokumentide vastuvõtt toimub 22.06, 25.06 ja 26.06 kell 9.00-12.00 sekretäri juures.
  • Palume kaasa võtta järgmised dokumendid: põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus (väljastpoolt TÜG-i tulijad), tervisekaart, sünnitunnistus.
  • Kooli kodulehelt palume tellida õpilaspilet.
  • TÜG jätab endale õiguse mitte vastu võtta väljastpoolt TÜG-i tulevaid õpilasi, kellele on määratud täiendav õppetöö või järeleksam. Seda ka juhul, kui see on juba sooritatud. Samuti on oluline, et õpilasel pole käitumisprobleeme.
  • Palume õpilastel, kes loobuvad 10. klassi kohast, sellest teada anda õppejuhi (tiina.mand@tyg.edu.ee) meilile hiljemalt 22. juuniks.

Nimekirjad.

Matemaatika-ettevõtlusklass  10.a

913

925

944

953

966

974

914

928

945

954

968

991

915

929

946

957

969

 

916

931

949

958

970

 

918

938

950

960

971

 

921

942

951

961

973

 

 

Kunst-keeled klass   10.b

901

924

939

975

995

 

904 

926

940

978

997

 

905

930 

941

979

 

 

907

932

948

983

 

 

909 

933

955

990

 

 

911

934

964

992

 

 

 

Joone all  920, 927

Tabasalu Ühisgümnaasium pakub võimalust õppida 2 õppesuunal: