Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2018 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse sisseastumine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas HALDO infosüsteemis (link: http://www.harku.ee/1.-klassi-astumine).

HALDO määrab lapsele kooli ja testid on neile lastele, kes on HALDOS määratud Tabasalu kooli.

Sisseastumistestid suunaklassidesse toimuvad:

 • 20.04.2018 kell 14.00 inglise keele õppesuunale
 • 21.04.2018 kell 10.00 matemaatika-muusika õppesuunale ning mõlema valiku teinutele
 
Järeltestid toimuvad 3. mail kell 14:00 ainult eelneval kokkuleppel.
 
Tulemused tehakse teatavaks 7. mail meili teel.
Mõlema õppesuunaga klassi toimub vastuvõtt pingerea alusel.
 

Avaldus kooli sisseastumiseks täida siit

Juhul kui õpilane on registreeritud suunaklassi testidele, siis uut avaldust pole vaja enam teha.
 
Inglise keele suund
 
Inglise keele õppesuunaga klassi võetakse laps, kes: 
 • inglise keele testis hääldab 5 sõna, kordab neid õpetaja järgi ükshaaval ja lõpuks järjest, mis meelde jäid;
 • kirjutab eesti keeles  2-3 lauset etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • vestleb  enesekohastest  teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).

 

Matemaatika-muusika suund

 
Matemaatika-muusika õppesuunaga klassi võetakse laps, kes:
 • lahendab liitmis- ja lahutamisülesandeid 10 piires;
 • kirjutab eesti keeles  mõned laused etteütlemise järgi ning loeb ja saab aru trükitähtedes tekstist;
 • laulab ühe ettevalmistatud laulu, kuulab ja plaksutab rütmi ning kuulab helide kõrgusi;
 • vestleb enesekohastest teadmistest, huvidest, pereliikmetest jne).
 
Dokumendid kooli
 
Kooli vastuvõtmise korral esitada dokumendid hiljemalt 8. juunil.
Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 8.00-12.00.
 
Koolile on vaja esitada järgmised dokumendid (kooli tuua originaal):
 • sünnitõend
 • koolivalmiduse kaart
 • tervisekaart

Vajadusel täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

 

Õpilaspilet
 

 • Õpilaspileti tellib vanem siit (esmane õpilaspilet on 1. klassi lapsele tasuta). 
 • Nõuded õpilaspileti pildile:
  a) vertikaalpaigutus
  b) nähtavad nii pea kui õlad otsevaates
  c) tehtud valgel taustal hea valgusega
  d) on vähemalt failisuurusega 150KB

 

Koolitarbed

1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

1. septembril 2018 kooli alustavate õpilaste lapsevanemate koosolek toimub kooli aulas kolmapäeval, 29. augustil kl 18.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt (reet.onton@tyg.edu.ee).

2018/19 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Archievemendi majandusõppe programmi „7 sammu".