Vastuvõtt 1. klassi

Kõik 1. oktoobriks 2017 vähemalt seitsmeaastaseks saavad lapsed alustavad järgmisel õppeaastal kooliteed. 1. klassidesse sisseastumine toimub Harku valla kodulehelt ligipääsetavas Haldo infosüsteemis(link: http://www.harku.ee/1.-klassi-astumine).

Hiljemalt 31. maiks 2017 ootame lapsevanemalt:

Lisaks on koolile vaja esitada järgmised dokumendid (kooli tuua originaal):

  • sünnitunnistus 
  • koolivalmiduse kaart
  • tervisekaart

Dokumente saab kooli tuua tööpäevadel kell 8.00-16.00.
Vajadusel täiendav info telefonil 603 2009  või e-posti aadressil kontakt@tyg.edu.ee

1. klassis vajaminevate koolitarvete nimekiri

1. septembril 2017 kooli alustavate õpilaste lapsevanemate koosolek toimub kooli aulas neljapäeval, 24. augustil kl 18.00. Lisainfo algklasside õppetooli juhatajalt Reet Ontonilt.

 

2017/18 õppeaastal pakutakse Tabasalu Ühisgümnaasiumis taas võimalust süvendatud õppeks kahes õppesuunaga klassis - inglise keel ja matemaatika-muusika. Elukohajärgse(te)s klassi(de)s pakume Junior Archievemendi majandusõppe programmi „7 sammu".