Konsultatsioonide ajad - Oskusainete õppetool

Õpetaja Õppeaine Toimumise aeg Ruum
Elen Ilves muusika T, N 6. tund 321
Elin Ots muusika

T kokkuleppel

112
Piret Puusta muusika E 8. tund 112
Indrek Raudsepp  kunst
joonestamine
K kokkuleppel 020,021
Riina Sander kunst K kokkuleppel 023
Raivo Lung tehnoloogia (P) E 6. tund ja kokkuleppel 030
Pille Riimaa käsitöö ja kodundus (T) E 7. tund ja kokkuleppel 029
Kaili Rannapalu käsitöö ja kodundus (T) T 14.00-15.00 ja kokkuleppel raamatukogu
Hille Aunver  kunst, projektõpe R 7. tund 023
Lea Ilves (õppetooli juhataja)  kehaline kasvatus N 14.00-14.45 spordihoone
Marika Lõhmus kehaline kasvatus E 14.45-15.30 spordihoone
Hendrik Nurklik kehaline kasvatus   spordihoone
Merilin Valter kehaline kasvatus K 14.30 - 15.30 spordihoone
Karin Vigla kehaline kasvatus K 7. tund spordihoone
Marko Savi kehaline kasvatus  R 7. tund spordihoone
Dastin Song kehaline kasvatus E 15.00-16.00 spordihoone
Sulev Särekanno kehaline kasvatus N 14.00-15.00 spordihoone