Õppeaasta eesmärgid 2018/2019

 

  • Arengukava 2018-2020 on koostatud
  • Projektõpe põhikoolis on kavandatud ja rakendatud
  • Kujundav hindamine 2. klassi oskusainetes on rakendatud
  • Ettevalmistavad tegevused 7., 8., 10. ja 12. klassides üleminekuks tasemerühmadele on teostatud
  • Digipädevused on edasi arendatud
  • Ettevõtlusõpe on koolis laialdasemalt rakendatud