Õpilaspilet

Õpilaspileti väljaandmine toimub vastavalt kooli kodukorrale, vaata lisa 3: Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord.

Alates 1.10.2016 muutus korduva elektroonilise õpilaspileti väljaandmise taotlemine.

Korduva õpilaspileti saamiseks lapsevanem:

 1. maksab väljastamistasu €6,40 MTÜ TÜG Arenduskoda arvelduskontole - EE752200221056676092, Swedbank.
 2. selgitusse märgib märksõna "õpilaspilet", õpilase nimi, klass ning isikukood.
  Näiteks: Õpilaspilet - Maarju Maasikas 5e 12345123456
 3. saadab maksekorralduse ja passipildi aadressile opilaspilet@tyg.edu.ee 
  Nõuded pildile:
  a) vertikaalpaigutus
  b) nähtavad nii pea kui õlad otsevaates
  c) tehtud valgel taustal hea valgusega
  d) on vähemalt failisuurusega 150KB
 4. esitab korduva elektroonilise õpilaspileti väljastamistaotluse

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 päeva jooksul. 

Õpilaspileti kasutamine ühistranspordis