Õpilasele

Tabasalu Ühisgümnaasiumis on kasutusel trimestrite süsteem. See tähendab, et senise nelja õppeveerandi asemel on kolm trimestrit. Õpilaste kokkuvõttev hindamine toimub seega kolm korda õppeaastas. See ei puuduta koolivaheaegu, need on ikka traditsioonilistel aegadel.

8.03.18

2017/18 õ-a koolivaheajad:

Sügisvaheaeg
21. oktoober kuni 29. oktoober 2017

Jõuluvaheaeg
23. detsember 2017 kuni 7. jaanuar 2018

Talvevaheaeg
24. veebruar kuni 4. märts 2018

Kevadvaheaeg
21. aprill kuni 1. mai 2018

Suvevaheaeg (v.a lõpuklassid)
13. juuni kuni 31. august 2018

 

Trimestrite ajad põhikoolis 2017/18 õ-a:

I trimestri lõpp: 28. november 2017
II trimestri lõpp: 9. märts 2018
III trimestri lõpp: 12. juuni 2018

Toimetaja: JANE TAMM