Meie kool

Tabasalu Ühisgümnaasium asub Eesti põhjarannikul Tallinnast umbes 8 km läänes. Kool alustas tööd 1986. aastal ja on Harku vallavalitsuse haldusalas asuv munitsipaalkool. 

Harku vallas on viis üldhariduskooli, millest TÜG on oma 45 klassikomplekti, üle 1006 õpilase ja 85 õpetajaga suurim.

Kooliga ühes hoonekompleksis paiknevad Tabasalu Spordikompleks ja Tabasalu Muusikakool, kellega on tihe igapäevane koostöö.

Koolis on oma söökla, töötavad pikapäevarühmad, käigus on õpilaste bussiliinid.

Tugispetsialistidest toetavad õpilasi sotsiaalpedagoog, sotsiaalpedagoog-koolipsühholoog, logopeed, eripedagoog, õpiabi õpetaja.

Võõrkeeltest saab õppida inglise, vene ja saksa keelt, gümnaasiumiosas ka prantsuse keelt. 

Toimuvad erinevad huviringid. Aktiivselt osaletakse rahvusvahelistes haridusprojektides. Koolil on sõpruskoolid Norras, Valgevenes ja Soomes.