Meie põhiväärtused on:

Austus – vastastikune lugupidav suhtumine, koolikultuuri väärtustamine

Turvalisus – arengut soodustav keskkond, kiusamise ennetamine

Koostöö – konkreetsus ja selgus tegemistes, avatus, kokkulepetest kinnipidamine

Individuaalsus – võimetekohane õppimine, individuaalne lähenemine, koolirõõm

Isamaalisus – oma riiki ja kogukonda kuuluvuse väärtustamine

Tervislikud eluviisid – aktiivne liikumine, tervislik toit

Keskkonnahoid – säästlik tarbimine, taaskasutus, loodushoid