Sündmuste kava 2016 / 2017 õa.

KUUPÄEV

SÜNDMUS

KELLELE

VASTUTAJA

SEPTEMBER

1. september

Õppeaasta avaaktus

kl 10.00
2.-11.klass

kl 12.00
1. ja 12.klass õues

juhtkond

2. september

Spordipäev

kl 9.00
5.-7. klass

oskusainete õppetool (Lea Ilves)

5. september

Spordipäev

kl 9.00
1.-4. klass

oskusainete õppetool (Lea Ilves)

6. september

Spordipäev

kl 9.00

8.-12. klass

oskusainete õppetool (Lea Ilves)

12.-19. september Tervisliku toitumise nädal 1.-12. klass algklasside õppetool (Reet Onton)
28. september RAM kontsert

kl 13.00

poistekoor, 5.b-6.b tüdrukud (MA-MU koor), noortekoor

oskusainete õppetool (Elin Ots)

OKTOOBER

     

3.-8. oktoober

 

1.-12. klass

huvijuht, oskusainete õppetool

6. oktoober

PlayBox

8.-12. klass kell 17.00

õpilasesindus

7. oktoober Õpetajate päev 1.-12. klass 11. klass (Valve Meesak), huvijuht

8. oktoober

Klaver kooli 2016
kontsert-tulupäev

1.-12. klass, lapsevanemad, sõbrad algus kell 12.00

huvijuht

10., 12.-13. oktoober Pildistamine 1.-12. klass huvijuht
17.-19. oktoober Muuseumipäev 1.-4. klass klassijuhataja
21. oktoober Muuseumi- ja karjääripäev 5.-12. klass klassijuhataja, karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
22.-30. oktoober SÜGISVAHEAEG    
NOVEMBER      
1. november Zoloog Aleksei Turovski loeng 5.klassidele 5. klassid reaal-ja loodusainete õppetool (Lea Koppel)
2. november Maakondlik geograafia I teemapäev " Etioopia - inimkonna häll"   reaal-ja loodusainete õppetool (Valve Meesak)
10.-11. november Erasmus KA2 projekti raames kohtumine Tabasalu koolis   Arendusjuht (Kersti Vana)
14. november TÜG 30 - vilistlane koolitunnis 1.-12. klass kell 8.55-9.40 klassijuhataja
18. november TÜG 30 ühine regilaulu laulmine 1.-12. klass kell 9.00 koolimaja ees  
  TÜG 30 sünnipäevatortide näitus 1.-12. klass kell 10.00-10.45 klassijuhataja
  TÜG 30 kokkutulek kell 18.00 huvijuht
DETSEMBER      
1. detsember Infomess "Teeviit 2016" külastus 9. klass kell 12.00 karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
5. detsember Päkapikupäev (kõik kannavad päkapikumütsi) 1.-12.klass  huvijuht
16. detsember Jõulupidu 8.-12. klass kell 17.00 11. klass
19. detsember Jõulupidu 2.klass kell 9.30 huvijuht
19. detember Jõulupidu 4.klass kell 11.00 huvijuht
20. detsember Jõulupidu 1.klass kell 10.00 huvijuht
20. detsember Jõulupidu 3.klass kell 12.00 huvijuht
21. detsmber Jõululaat 8.00-10.00 ja 13.00-13.40 müük kooli sööklas  ÕE
21. detsember Kontsert Harkujärve kirikus kell 18.00 huvijuht
22. detsember-
4. jaanuar 2017
JÕULUVAHEAEG    
JAANUAR      
21. jaanuar Keemia olümpiaadi piirkonnavoor 8.-10. klass reaal-ja loodusainete õppetool (Evelin Maalmeister)
23.-27. jaanuar Matemaatika nädal   reaal-ja loodusainete õppetool (Kalli Hein)
VEEBRUAR      
4. veebruar Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor   reaal-ja loodusainete õppetool
7. veebruar  Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor  7.-12.klass reaal-ja loodusainete õppetool (Ülle Pellja)
14. veebruar Sõbrapäev   ÕE
15. veebruar EV aastapäeva aktus

1.-2.klass 
kell 11.05 aula

huvijuht
15. veebruar EV aastapäeva aktus 6.a, 6.b ja 5. klass
kell 12.00 aula
huvijuht
15. veebruar EV aastapäeva aktus 6.c, 6.d ja 7.klass kell 12.55 aula huvijuht
16. veebruar EV aastapäeva aktus 3.-4. klass kell 11.05 aula huvijuht
16. veebruar Maakondlik 3.klasside õpioskuste ainepäev - kristamerilo@saue.edu.ee (Saue Gümnaasium)   algõpetuase õppetool
16. veebruar Võistkondlik Nuputa võistluse maakonna voor 5.-7. klass reaal-ja loodusainete õppetool
17. veebruar EV aastapäeva aktus

8.-9. klass 
kell 9.50 aula

huvijuht
17. veebruar EV aasatpäeva aktus 10.-12.klass kell 12.55 aula huvijuht
15.-17. veebruar EV aastapäeva aktused/kontserdid 1.-12. klass huvijuht
18.-26. veebruar TALVEVAHEAEG    

27. veebruar-
3. märts

Võõrkeelte nädal   võõrkeelte õppetool (Karin Väli)
MÄRTS

 

   
1.-2. märts Talispordipäev 1.-6. klass oskusainete õppetool (Lea Ilves)
8. märts Ettevõtluspäev   arendusjuht (Kersti Vana)
6.-10. märts Õppesuundade promonädal   õppejuht (Tiina Mänd)
10.-11. märts Matemaatika olümpiaadi piirkondlik voor 5.-6. klass reaal-ja loodusainete õppetool
11. märts Majandusolümpiaadi piirkonnavoor (Tabasalu Ühisgümnaasium)   reaal-ja loodusainete õppetool 
13. märts Eesti Kontserdi haridusprojekt „Muusika ja sõnad" - Allan Vainola – laul, kitarr; Kätlin Vainola – tekst 9.b klass, 10. klass, 11. a ja 11. b klass 
kell 12.00-12.45 aula
humanitaarainete õppetool (Kairi Arro), oskusainete õppetool (Elin Ots)
13.-16. märts Loovtööde kaitsmine 8. klass õppejuht (Alo Särg)
16. märts Üleeestiline elektrooniline Känguruvõistlus   reaal-ja loodusainete õppetool 
16. märts Klaver koolis 2017 tänukontsert kell 18.00 aula juhtkond
17. märts Sisseastumistestid 10.klassi kell 10.00 õppejuht (Tiina Mänd)
20. märts MA-MU kooride kontsert kell 17.00 Piret Puusta
24. märts Miss Tabasalu kell 18.00 ÕE
24.märts Testid inglise keele õppesuunale kell 14.00 algõpetuse õppetool (Reet Onton)
25. märts Testid matemaatika-muusika õppesuunale ning mõlema valiku teinutele kell 10.00 algõpetuse õppetool (Reet Onton)
APRILL      
4. aprill Kohtumine kirjanik Reeli Reinaus ja näitleja/pärimusmuusik Maili Metssalu 3.-4. klass
kell 9.50
huvijuht
6. aprill TÜG laste- ja poistekoori kontsert  kell 18.00 aula Elen Ilves
9. aprill HARKU VALLA LAULULAPS 2017 TÜG aula Harku vald (Krista Dreger)
13. aprill Lõpukell, aktus 12. klass
kell 10.00
11. klass
15.-23. aprill KEVADVAHEAEG    
24. aprill Riigieksam - eesti keel (kirjalik) 12. klass õppejuht (T.Mänd)
25. aprill Külas kirjanik Mika Keränen   raamatukogu
27. aprill Raamatu ja roosi päev 1.-12. klassid raamatukogu
28. aprill Rahvusvaheline tantsupäev   oskusainete õppetool (Astrid Väizene)
MAI      
2.-9. mai Riigieksam - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
3. mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass humanitaarainete õppetool (Kairi Arro)
4. mai Infomess Noor Meister 2017 külastus 8. klass karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
9. mai  Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass reaal-ja loodusainete õppetool 
10.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
12.mai Riigieksam - matemaatika (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
16.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
18.mai riiklik tasemetöö (kirjalik) riiklik tasemetöö (kirjalik) kas ajaloos, inimeseõpetuses, kehalises kasvatuses, kunstis, käsitöös ja kodunduses, loodusõpetuses, muusikas, tehnoloogiaõpetuses, tööõpetuses, võõrkeeles või ühiskonnaõpetuses 6. klass õppejuht (A.Särg)
  Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende juhendajatele 5.-12. klass huvijuht
JUUNI      
1. juuni Põhikooli lõpueksam - eesti keel (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
2. juuni Algklassdie maja 10 1.-4.klass algõpetuse õppetool (Reet Onton)
5. juuni Rattapäev 1.-3. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
6. juuni Rattapäev 4.-6. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
7. juuni Põhikooli lõpueksam - matemaatika (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
9. juuni Kooliaasta lõpuaktused aulas

 

3.-4. klass
kell 8.30

juhtkond
    1.-2. klass 
kell 9.15 
 
    5.-6. klass 
kell 10.10
 
    7. klass
kell 11.00
 
    8. ja 10.-11. klass 
kall 11.35
 
13.-14. juuni

Põhikooli lõpueksamid:

bioloogia (kirjalik);
keemia (kirjalik);
füüsika (kirjalik);
geograafia (kirjalik);
ajalugu (kirjalik);
ühiskonnaõpetus (kirjalik);
vene keel ja kirjandus (kirjalik);
inglise/saksa/vene keel võõrkeelena (kirjalik).
9. klass õppejuht (Alo Särg)
20. juuni 9. klasside lõpuaktus kell 13.00 juhtkond, klassijuhataja
21. juuni 12. klassi lõpuaktus kell 14.00 juhtkond, klassijuhataja