Tabasalu Ühisgümnaasiumi hoolekogu

Hoolekogu protokollid

 

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

Hoolekogu esimees:  

Kari Maripuu

Hoolekogu aseesimees:

Jana Karilaid

Hoolekogu liikmed:

Vytautas Martinonis
Rasmus Kalep
Kairi Arro
Valve Meesak
Martin Talts
Meelis Härms
Ott Kasuri