Gümnaasiumi kursused

Gümnaasiumi valikkursused 2017/2018. õ-a

Tsükliõpe 2017/2018.õ-a

Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2016/2017. õ-a:

12. klass:

1 tund nädalas

17. apr

         

2 tundi nädalas

16. dets

17. apr

       

3 tundi nädalas

14. nov

1. veeb

17. apr

     

4 tundi nädalas

21. okt

16. dets

17. veebr

17. apr

   

5 tundi nädalas

12. okt

25. nov

18. jaan

3. märts

17. apr

 

6 tundi nädalas

5. okt

15. nov

19. dets

3. veebr

16. märts

17. apr

Kooliastmehinnete väljapanemine 17. aprill 2016.

10.-11. klassides:

1 tund nädalas

8. juuni

         

2 tundi nädalas

20. jaan

8. juuni

       

3 tundi nädalas

30. nov

14. märts

8. juuni

     

4 tundi nädalas

9. nov

20. jaan

29. märts

8. juuni

   

5 tundi nädalas

21. okt

16. dets

16. veebr

13. apr

8. juuni

 

6 tundi nädalas

13. okt

1. dets

25. jaan

14. märts

2. mai

8. juuni

 

Gümnaasiumi kohustuslikud kursused

Ainevaldkond

 

10.kl

11.kl

12.kl

Keel ja kirjandus

Eesti keel

2

2

2

 

Kirjandus

1

2

2

Võõrkeeled

Inglise keel

2

1

2

 

Vene keel/saksa keel

2

2

1

Matemaatika

Matemaatika (kitsas ja lai)

3

3

2

 

Loodusained

Bioloogia

0

2

2

 

Loodusgeograafia

1

1

0

 

Keemia

2

1

0

 

Füüsika

2

2

1

Sotsiaalained

Ajalugu

2

2

2

 

Ühiskonnaõpetus

0

0

2

 

Inimeseõpetus

0

0

1

 

Inimgeograafia

1

0

0

Kunstiained

Muusika

1

1

1

 

Kunst

1

0

1

Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

2

2

1

 

 

22

21

20