Gümnaasiumi kursused

Gümnaasiumi valikkursused 2017/2018. õ-a

Tsükliõpe 2017/2018.õ-a

Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2017/2018. õ-a:

12. klass:

1 tund nädalas

11. apr

         

2 tundi nädalas

15. dets

11. apr

       

3 tundi nädalas

14. nov

30. jaan

11. apr

     

4 tundi nädalas

18. okt

15. dets

15. veebr

11. apr

   

5 tundi nädalas

10. okt

23. nov

15. jaan

23. veeb

11. apr

 

6 tundi nädalas

4. okt

14. nov

15. dets

30. jaan

13. märts

11. apr

Kooliastmehinnete väljapanemine 11. aprill 2018.

10.-11. klassides:

1 tund nädalas

12. juuni

         

2 tundi nädalas

24. jaan

12. juuni

       

3 tundi nädalas

30. nov

14. märts

12. juuni

     

4 tundi nädalas

9. nov

24. jaan

2. aprill

12. juuni

   

5 tundi nädalas

20. okt

15. dets

16. veebr

13. apr

12 juuni

 
6 tundi nädalas 12.okt 30.nov 24.jaan 14.märts 2.mai

12. juuni  

 

Gümnaasiumi kohustuslikud kursused

Ainevaldkond

 

10.kl

11.kl

12.kl

Keel ja kirjandus

Eesti keel

2

2

2

 

Kirjandus

1

2

2

Võõrkeeled

Inglise keel

2

1

2

 

Vene keel/saksa keel

2

2

1

Matemaatika

Matemaatika (kitsas ja lai)

3

3

2

 

Loodusained

Bioloogia

0

2

2

 

Loodusgeograafia

1

1

0

 

Keemia

2

1

0

 

Füüsika

2

2

1

Sotsiaalained

Ajalugu

2

2

2

 

Ühiskonnaõpetus

0

0

2

 

Inimeseõpetus

0

0

1

 

Inimgeograafia

1

0

0

Kunstiained

Muusika

1

1

1

 

Kunst

1

0

1

Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

2

2

1

 

 

22

21

20