Gümnaasiumi kursused

Gümnaasiumi valikkursused 2020/2021. õ-a

Tsükliõpe 2020/2021.õ-a

Kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis 2020/2021. õ-a:

12. klass:

1 tund nädalas

 

         

2 tundi nädalas

 

         

3 tundi nädalas

 

         

4 tundi nädalas

 

         

5 tundi nädalas

10. okt

22. nov

15. jaan

4. märts

14. apr

 

Kooliastmehinnete väljapanemine 14. aprill 2021. 

10.-11. klassides:

1 tund nädalas

 

         

2 tundi nädalas

 

         

3 tundi nädalas

 

         

4 tundi nädalas

 

         

5 tundi nädalas

18. okt

13. dets

14. veebr

10. apr

4. juuni

 

 

Perioodis olevad ained I poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 17. jaan.             
2 kursust (4 tundi nädalas) 6. nov. 17. jaan.

 

Perioodis olevad ained II poolaastal:

1 kursus (2 tundi nädalas) 4. juuni             
2 kursust (4 tundi nädalas) 26. märts 4. juuni.

 

Gümnaasiumi kohustuslikud kursused

Ainevaldkond

 

10.kl

11.kl

12.kl

Keel ja kirjandus

Eesti keel

2

2

2

 

Kirjandus

1

2

2

Võõrkeeled

Inglise keel

2

1

2

 

Vene keel/saksa keel

2

2

1

Matemaatika

Matemaatika (kitsas ja lai)

3

3

2

 

Loodusained

Bioloogia

0

2

2

 

Loodusgeograafia

1

1

0

 

Keemia

2

1

0

 

Füüsika

2

2

1

Sotsiaalained

Ajalugu

2

2

2

 

Ühiskonnaõpetus

0

0

2

 

Inimeseõpetus

0

0

1

 

Inimgeograafia

1

0

0

Kunstiained

Muusika

1

1

1

 

Kunst

1

0

1

Kehaline kasvatus

Kehaline kasvatus

2

2

1

 

 

22

21

20