Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid 2017/18 õ.-a. 12. klass

eesti keel (kirjalik) 16. aprill
inglise keel (kirjalik) 4. mai
inglise keel (suuline) 7.–11. mai
matemaatika (kirjalik) 25. mai

12. klassi koolieksamite valikud 2017/18 õ.-a.

Õppesuund Koolieksami valikud aeg
Matemaatika-ettevõtlus • majandus-ettevõtlus (suuline)

 

Kunst-keeled • kunstiajalugu (suuline)

 

Sisekaitse • sisekaitse (pääste, piirivalve ja politsei) (suuline)  

 

Põhikooli lõpueksamid 2017/18 õ.-a. 9. klass

eesti keel (kirjalik) 1. juuni
matemaatika (kirjalik) 8. juuni
valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise, saksa, vene keel (kirjalik) 13. juuni
valikeksam (inglise, saksa, vene keel (suuline) 13.-14. juuni


Riiklikud tasemetööd 2017/18 õ.-a.

3.klass
eesti keel 24. mai
matemaaika 29. mai

6.klass
eesti keel - 16. mai
matemaatika (kirjalik) – 22. mai


Koolisisesed tasemetööd ja üleminekueksamid 2016/17

Klass Toimumise aeg
     
1. klass 12-20.12.16

22-31.mai 2017
eesti keel
matemaatika
loodusõpetus

testid
2. klass 17.mai etteütlus
4. klass

11.mai

17. mai

matemaatika tasemetöö

etteütlus

5. klass 8.mai inglise keele tasemetöö
7.klass

18.mai

23.mai

matemaatika tasemetöö

etteütlus

8.klass 16.mai B-võõrkeele üleminekueksam
10.a klass 30.mai ajalugu (suuline)
11.a klass 24.mai keemia (kirjalik)
11.b klass 25.mai bioloogia (kirjalik)