Eksamid ja tasemetööd

Riigieksamid 2017/18 õ.-a. 12. klass

eesti keel (kirjalik) 16. aprill
inglise keel (kirjalik) 4. mai
inglise keel (suuline) 7.–11. mai
matemaatika (kirjalik) 25. mai

12. klassi koolieksamite valikud 2017/18 õ.-a.

Õppesuund Koolieksami valikud aeg
Matemaatika-ettevõtlus • majandus-ettevõtlus (suuline)

6. juuni

Kunst-keeled • kunstiajalugu (suuline)

5. juuni

Sisekaitse • sisekaitse (pääste, piirivalve ja politsei) (suuline) 4. juuni

 

Põhikooli lõpueksamid 2017/18 õ.-a. 9. klass

eesti keel (kirjalik) 1. juuni
matemaatika (kirjalik) 8. juuni
valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise, saksa, vene keel (kirjalik) 13. juuni
valikeksam (inglise, saksa, vene keel (suuline) 13.-14. juuni


Riiklikud tasemetööd 2017/18 õ.-a.

3.klass
eesti keel 24. mai
matemaaika 29. mai

6.klass
eesti keel - 16. mai
matemaatika (kirjalik) – 22. mai


Koolisisesed tasemetööd ja üleminekueksamid 2017/18

Klass Toimumise aeg
     
1. klass    
2. klass    
4. klass

15.-19. jaanuar

loodusõpetus (valim)

5. klass 15.-19. jaanuar loodusõpetus (valim)
7. klass

15.-19. jaanuar

21. mai

loodusõpetus (valim)

eesti keel

8. klass  23. mai vene keel (kirjalik ja suuline)
10. klass  24.-25. mai ajalugu (suuline)
11. klass  22. mai füüsika (kirjalik)