Õpilaspilet

Õpilaspileti väljaandmine toimub vastavalt kooli kodukorrale, vaata lisa 3: Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord.

Alates 01.03.2018 toimub õpilaspileti taotlemine Harku valla iseteeninduskeskkonas.

 

Õpilane saab õpilaspileti kätte klassijuhatajalt üldjuhul 10 päeva jooksul pärast kinnitamist.

Õpilaspileti kasutamine ühistranspordis

 

 


5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM