« Tagasi

Info vallavalitsuselt

Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond komplekteerib juba täna toidupakid  vähekindlustatud peredele  ja neile, kes on valda teavitanud abivajadusest. Oleme peredega suhelnud ja selgitanud välja, millist abi nad vajavad.

 Kui on veel keegi, kes ei ole abivajadusest teada andnud või kellest me ei tea, kes vajab abi, siis palume sellest informeerida sotsiaalhoolekandespetsialisti Jelena Mosinat tel 606 3837, e-posti teel Jelena.Mosin@harku.ee või lastekaitsespetsialisti Liisa Rüütlilt tel 600 3865, e-post: Liisa.Ruutel@harku.ee.

Lisainformatsiooni saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõnilt tel 600 3867, e-post: Tiia.Spitson@harku.ee.

 


5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM