« Tagasi

Info õppetegevuse kohta sellel kooliaastal

 • Põhikooli lõpueksamid. Sellel õppeaastal põhikooli lõpueksameid ei toimu. Põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel.

 • Üleminekueksamid ja tasemetööd. Sellel õppeaastal neid ei toimu.

 • 12. klassi lõpueksamid. Gümnaasiumi lõpetajad sooritavad  kaks riigieksamit - eesti keeles ja matemaatikas. Kuupäevi ei ole Haridus- ja Teadusministeerium veel avalikustanud. Eksamikonsultatsiooni algavad 15. maist.  Gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks on ka koolieksami sooritamine (vastavalt õppesuunale majandus-ettevõtluses või kunstiajaloos) - kahjuks pole selle kohta veel HTM-ilt täpsustavat infot. Täpsustava teabe edastame õpilastele kohe selle saamisel ning eraldi kooli kodulehe uudistes. Riigieksamite tulemused tehakse teatavaks 30. juunil.

 • Lõpuaktused ja ekskursioonid. Koolide lõpuaktuseid ei toimu. Kool arutleb sel teemal, kas ja kuidas on võimalik leida alternatiivi 9. ja 12. klasside lõpuaktustele. Samuti jäävad ära kõik planeeritud kooliekskursioonid.

 • Lõputunnistused. Põhikooli lõputunnistused väljastatakse juuni keskpaigaks. Kuidas need kätte saab, selle kohta tuleb kooli otsus, millest kindlasti anname teada kooli kodulehe uudistes. Teiste klasside tunnistused väljastatakse õpilastele elektroonselt. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljastamise info edastame jooksvalt.

 • Õppetöö mais ja juunis. Tabasalu Ühisgümnaasiumis kestab e-õppetöö 29. maini (kui ei laeku teistsugust korraldust Haridus- ja Teadusministeeriumist). Juuni esimese nädala jooksul on võimalik teha järeltöid ja parandada hindeid. 5. juunil pannakse välja nii III trimestri kui ka aastahinded ja kursusehinded.

 • Sisseastumiskatsed. Tabasalu Ühisgümnaasiumi 1. klassi suunaklassidesse toimuvad katsed 25. ja 26. augustil. Katsed tehakse ainult TÜG nimekirjas olevatele õpilastele. Katsete tulemused teeme teatavaks 28. augustil e-posti teel. Kooliaasta alguse koosolek toimub 1. septembril peale aktust klassides. Kehtib juhul, kui eriolukord on lõppenud. Muudatustest teavitame kooli kodulehel.
  7. klasside Tabasalu õppehoone tasemerühmadesse toimuvad testid septembri esimesel nädalal.
  10. klassi sisseastumise kohta anname täpsema info peale taotluste     esitamistähtaega (1.mai). 

 • Koolilõuna. Koolilõuna jaoks mõeldud toidupaki saamiseks on soovi korral vaja täita vorm kooli kodulehel. Selle nimekirja alusel saab toidupakid kätte. Palun jälgige jooksvat infot kooli kodulehele loodud koolitoidu alamlehel. Kõik, kes soovisid koolitoidu kompensatsiooni, saavad toidupakid teisipäeval, 21.04, teiega võetakse enne ühendust.

 • TÜG Meriküla õppehoone.
  2020/2021 avatakse TÜG Meriküla õppehoone, et tagada kolmanda kooliastme koolikohtade pakkumus Muraste-Suurupi piirkonnas. 

  Lähtuvalt klasside ühtsuse säilitamise soovist (olemasolevate TÜG klasside võimalus jätkata oma klassikaaslastega) jätkavad tänased Tabasalu õppehoones õppivad 6. klassid 2020/2021. õppeaastal Tabasalu õppehoones. Samuti jätkavad täna Muraste-Suurupi piirkonnas õppivad TÜG 7.klassi õpilased vastavas piirkonnas. 

  Uute III kooliastme (7. klassiaste) koolikohtade pakkumus tehakse ARNO keskkonna poolt, võttes aluseks pere kodu lähedust õppehoonest. Tabasalu õppehoones luuakse pakkumus 52 õppekoha ulatuses ning Meriküla õppehoones 78 õppekoha ulatuses.

  Täiendavalt luuakse transpordiühendus Muraste koolihoone ja Meriküla õppehoone vahele. Lisanduvad jooksvalt muud koolipidaja poolsed lahendused, mille läbi täiendavalt lihtsustub Muraste-Suurupi piirkonnale lähemal olevate perede ligipääs Meriküla õppehoonele. 


10.03.21

 

VASTUVÕTT KOOLI  

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: PHILIP JAMES MILLS