Harku valla noortevolikogu - valimised 2019

Harku valla noortevolikogu - valimised 2019

Hei, sina, tegus ja aktiivne noor! Taas on aeg kandideerida Harku valla Noortevolikokku.

Noortevolikogu koosneb kuni viieteistkümnest 14-26-aastastest liikmetest, kes Eesti rahvastikuregistri andmete järgi elavad Harku vallas või õpivad Harku valla koolis. Harku valla Noortevolikogu on väärt koostööpartner Harku Vallavalitsusele ja Volikogule esindades valla noorte huvisid. Noortevolikogu lähtub oma tegevuses noorsootöö seadusest ja annab võimaluse kaasa rääkida valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Noortevolikokku saab kandideerida kuni 20. oktoobri keskööni. Kandideerimiseks tuleb esitada valimiskomisjonile avaldus, mille vormi leiate https://www.harku.ee/harku-valla-noortevolikogu.

Noortevolikogu valimised toimuvad 22.-27. oktoobrini e-keskkonnas, kuhu saab siseneda Harku valla kodulehe kaudu aadressil www.harku.ee. Hääletamisõigus on kõigil 14-26-aastastel noortel, kelle registreeritud elukoht on Harku vallas või kes õpivad Harku valla koolides. Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid, kes teadvustatakse Harku valla veebilehel Noortevolikogu alamlehel

 


5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM