« Tagasi

9. ja 12. klassi lõpuaktused 2020

9. klassi lõpuaktus toimub 18. juunil 2020 koolimaja ees õues

Aktusel osalevad õpilased, klassijuhataja, juhtkonna liikmed ja iga õpilase 3 külalist (toolid on paigutatud kolmekaupa). Õpilased kogunevad 20 minutit enne oma aktuse algust ja annavad allkirja algklasside majas.

Aktuse kellaajad:

kell 11.00 9.c klass
kell 13.00 9.b klass
kell 15.00 9.a klass
kell 17.00 9.d klass

Peale tunnistuste üleandmist toimub õnnitlemine ja õpilaste pildistamine (portreed, millest tuleb kokku üks suur pilt A4).  
Vihmase ilma korral toimub aktus aulas, kus osalevad ainult õpilased ja koolitöötajad. Külalisi koolimajja ei lubata. Aktusest tehakse videoülekanne.

12. klassi lõpuaktus toimub 19. juunil 2020 kell 13.00 koolimaja ees õues.

Aktusel osalevad õpilased, klassijuhataja, juhtkonna liikmed ja iga õpilase 2 külalist (toolid on paigutatud  kahekaupa). Õpilased kogunevad 20 minutit enne oma aktuse algust ja annavad allkirja algklasside majas.

Peale tunnistuste üleandmist toimub õnnitlemine ja õpilaste pildistamine (portreed, millest tuleb kokku üks suur pilt A4). 
Vihmase ilma korral toimub aktus aulas, kus osalevad ainult õpilased ja koolitöötajad. Külalisi koolimajja ei lubata. Aktusest tehakse videoülekanne.


Küsimuste korral palun võtta ühendust kooli huvijuhiga kairi.kalm@tyg.edu.ee

 

5.06.20

 

Cultural heritage
in the context of
students' careers

 

Toimetaja: JANE TAMM