Sündmuste kava 2016 / 2017 õa.

20.09.17

KUUPÄEV

SÜNDMUS

KELLELE

VASTUTAJA

SEPTEMBER

1. september

Õppeaasta avaaktus

kell 10.00
2.-11.klass õues

kell 12.00
1. ja 12.klass aulas

juhtkond

OKTOOBER

     
Loodusainete kuu     reaal-ja loodusainete õppetool (Valve Meesak)
5. oktoober Õpetajate päev 1.-12. klass 12. klass (Valve Meesak, Kairi Arro), huvijuht
5. oktoober 
Elu vahetusõpilasena (MTÜ YFU Eesti)
 
aulas
kell 11.40-12.25
9. klassid
kell 12.55-13.40
8. klassid
kaasa telefon
karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
12. oktoober Lapsevanemate üldkoosolek kell 18.00 aula direktor
  Pildistamine 1.-12. klass huvijuht
16.-19. oktoober Muuseumipäev 1.-4. klass klassijuhataja
20. oktoober Muuseumi- ja karjääripäev 5.-12. klass klassijuhataja, karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
21.-29. oktoober SÜGISVAHEAEG    
NOVEMBER      
1. november Tagasi kooli 1.-12. klass kell 8.55-9.40 klassijuhataja, huvijuht
DETSEMBER      
  Infomess "Teeviit 2016" külastus 9. klass kell 12.00 karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
5. detsember Päkapikupäev (kõik kannavad päkapikumütsi) 1.-12.klass  huvijuht
  Jõulupidu 8.-12. klass kell 17.00 11. klass
  Jõulupidu 2.klass kell 9.30 huvijuht
  Jõulupidu 4.klass kell 11.00 huvijuht
  Jõulupidu 1.klass kell 10.00 huvijuht
  Jõulupidu 3.klass kell 12.00 huvijuht
  Jõululaat 8.00-10.00 ja 13.00-13.40 müük kooli sööklas  ÕE
  MA-MU mudilaskoori- ja lastekoori kontsert kell 18.00 oskusainete õppetool (Piret Puusta), huvijuht
23. detsember-
7. jaanuar 2018
JÕULUVAHEAEG    
JAANUAR      
  Keemia olümpiaadi piirkonnavoor 8.-10. klass reaal-ja loodusainete õppetool (Evelin Maalmeister)
  Matemaatika nädal   reaal-ja loodusainete õppetool (Kalli Hein)
VEEBRUAR      
  Bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor   reaal-ja loodusainete õppetool
  Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoor  7.-12.klass reaal-ja loodusainete õppetool (Ülle Pellja)
14. veebruar Sõbrapäev   ÕE
15.-16. veebruar EV aastapäeva aktus

1.-12.klass 
 

huvijuht
  Maakondlik 3.klasside õpioskuste ainepäev    algõpetuase õppetool
  Võistkondlik Nuputa võistluse maakonna voor 5.-7. klass reaal-ja loodusainete õppetool
24 veebruar-4. märts TALVEVAHEAEG    

 

Võõrkeelte nädal   võõrkeelte õppetool (Karin Väli)
MÄRTS

 

   
  Talispordipäev 1.-6. klass oskusainete õppetool (Lea Ilves)
  Ettevõtluspäev   arendusjuht (Kersti Vana)
APRILL      
  HARKU VALLA LAULULAPS 2017 TÜG aula Harku vald (Krista Dreger)
16. aprill Riigieksam - eesti keel (kirjalik)   õppejuht (T.Mänd)
  Lõpukell, aktus 12. klass
kell 10.00
11. klass
21 aprill-1.mai KEVADVAHEAEG    
  Raamatu ja roosi päev 1.-12. klassid raamatukogu
  Rahvusvaheline tantsupäev   oskusainete õppetool (Astrid Väizene)
MAI      
2.-9. mai Riigieksam - inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
16. mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass humanitaarainete õppetool (Kairi Arro)
  Infomess Noor Meister 2018 külastus 8. klass karjäärikoordinaator (Kairi Kalm)
22. mai  Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 6. klass reaal-ja loodusainete õppetool 
24.mai Eesti keele riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
25.mai Riigieksam - matemaatika (kirjalik) 12. klass õppejuht (Tiina Mänd)
29.mai Matemaatika riiklik tasemetöö (kirjalik) 3. klass algõpetuse õppetool
  Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele ja nende juhendajatele 5.-12. klass huvijuht
JUUNI      
1. juuni Põhikooli lõpueksam - eesti keel (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
  Rattapäev 1.-3. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
  Rattapäev 4.-6. klassid oskusainete õppetool (Karin Vigla)
8. juuni Põhikooli lõpueksam - matemaatika (kirjalik) 9. klass õppejuht (Alo Särg)
12. juuni Kooliaasta lõpuaktused aulas

 

1.-11. klass

juhtkond
13.-14. juuni

Põhikooli lõpueksamid:

bioloogia (kirjalik);
keemia (kirjalik);
füüsika (kirjalik);
geograafia (kirjalik);
ajalugu (kirjalik);
ühiskonnaõpetus (kirjalik);
vene keel ja kirjandus (kirjalik);
inglise/saksa/vene keel võõrkeelena (kirjalik).
9. klass õppejuht (Alo Särg)
  9. klasside lõpuaktus kell 13.00 juhtkond, klassijuhataja
  12. klassi lõpuaktus kell 14.00 juhtkond, klassijuhataja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KAIRI KALM